Welke kosten moet u in rekening brengen bij het overwegen van een nieuw ERP-pakket?

Bij Sinube helpen wij bedrijven om nieuwe moderne ERP (Enterprise Resource Planning) oplossingen te implementeren binnen bestaande organisaties.

Wij doen hiervoor sinds jaar en dag beroep op hoogtechnologische Oracle-software die continu wordt bijgewerkt en verbeterd, alsook op de kennis van onze ervaren, zeg gerust doorwinterde, consultants.

Wij vinden het van het grootste belang om onze klanten bij te staan in de afwegingen van de mogelijkheden en de verwachte impacts op de business. Wij adviseren steeds over de noodzakelijke tools en zullen nooit functionaliteiten opdringen waarvan we weten dat deze onbenut zullen blijven.

Aan een nieuw ERP-verhaal zijn er steeds kosten verbonden voor licenties, training en implementatie. Dit zijn de meest voordehand liggende, maar een werkelijke kostenberekening gaat eigenlijk veel verder. De ‘operating costs’ omvatten een aantal elementen waarover wij graag samen met de klant redeneren.

U weet vast dat er ook op lange termijn kosten te voorzien zijn. Denk dan aan uitgaven voor hardware, kosten voor IT-personeel, gebruikerstraining en dergelijke meer.

De kostprijs van een nieuw ERP-project wordt vaak verkeerd ingeschat, met de ergerlijke budgettaire moeilijkheden en vertragingen van de implementatie achteraf.

Niet zo bij Sinube.

Samen met de Sales, Presales, Business Director en Project Manager maken wij een betrouwbare inschatting van de totale gebruikskosten (TCO) van een project, die verder gaan dan de loutere optelling van de licentiekosten en de kosten voor het implementatietraject door onze consultants. Hierdoor kan u voorafgaand de kost van een project nauwkeurig inschatten en vallen er achteraf geen spreekwoordelijke lijken uit de kast.

U zult merken dat onze inschatting doorgaans het sterkst aanleunend is bij de werkelijkheid op lange termijn bij het vergelijken en afwegen van verschillende partijen.

Maar hoe komt het dat Sinube in staat is om zo een waarheidsgetrouwe inschatting te maken?

De essentie in het antwoord zit voornamelijk in het gebruik van een Cloud omgeving, waardoor het aantal extra kosten maximaal wordt beperkt. Bovendien is er van downtime geen sprake.

U hoeft zo geen kosten in rekening te brengen voor upgrades, extra hardware capaciteit, back-up modaliteiten en security waardoor de investeringskost significant wordt gedrukt.

U moet allerlei kostenelementen overwegen en het is belangrijk dat u niets over het hoofd ziet. Daarom lijst ik voor u beknopt en schematisch op welke pijlers u zeker niet mag vergeten:

 1. Researchkost bij een aankoopoverweging
 2. Kosten van een testperiode waarbij de nieuwe tool meestal dubbel draait met het bestaande ERP-pakket.
 3. Softwarekost (gekend op voorhand)
 4. Implementatiekost (geraamd op voorhand)
 5. Bijkomende infrastructuurkost en installatie (zeer vaak onderschat, maar wederom minimaal bij een Cloud-oplossing)
 6. Bijkomende personeelskost (meestal onderschat, maar in een samenwerking bij Sinube steeds correct ingeschaald en voorgesteld)
  1. Het personeel moet tijd investeren om met het pakket aan de slag te gaan, dit bovenop het normale takenpakket
  2. Documenteren van procedures
  3. Projectmanagement, zowel intern als extern
  4. Sponsoring van het project
  5. Training van Key-users
  6. Hertraining van de medewerkers op de nieuwe tools
  7. Aanpassingen aan het bedrijf
  8. Software upgrades door externe consultants (gebeuren automatisch bij onze Cloud-omgeving)
  9. Security voorzieningen door specialisten (zitten vervat in de kost van de softwarelicentie)

Laat de lifecycle van uw project niet hypothekeren door een verkeerde inschatting en neem contact op met Sinube wanneer u een volgend ERP-project overweegt.

Bekijk gerust onze oplossingen onder https://sinube.be/solutions/ en laat uw coördinaten achter bij verdere vragen of eventuele interesse in een verkennend gesprek.

Weet dat wij de grootste service op de markt bieden door onze nabijheid via het gekende Cronos-netwerk en dat Sinube ook graag uw omgeving onder de loep neemt om de TCO van een nieuwe ERP-omgeving te bekijken.

Wij hebben hiervoor de juiste tooling in huis en de expertise die nodig is om het gros van veel gemaakte fouten en daaruit voortkomende verrassingen te exonereren.

Beste groeten,

Lucas Van Butsele

Previous Post
Appsconnected 2018 Aftermovie from Oracle Benelux User Group (OBUG)
Next Post
Sinube Customer Connect Day 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu